Pagbabawal ng Diyos sa Pagkain ng Dugo

       Bakit nga ba hindi kumakain ng dugo ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? sapagkat po ito po ay utos ng Diyos, sinusunod ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo kung ano po ang ipinaguutos ng Panginoong Diyos na nakatala sa BIBLIA. Hindi po ito isang bagong aral o doktrinang gawa lamang ng mga Ministro ng Iglesia ni Cristo, sapagkat ang pagbabawal sa pagkain ng dugo ay utos na ibinigay sa kanyang mga lingkod. Aming papatunayan sa pamamagitan ng Biblia ang katunayan ng pagbabawal ng Diyos sa pagkain ng dugo.

Continue reading

Advertisements